Le Roman de la Rose in Namen

Het Musée provincial des Arts anciens du Namurois herbergt niet alleen de ronduit verbluffende 13de-eeuwse kerkschat van de priorij van Oignies. Uit diezelfde 13de eeuw dateert Le Roman de la Rose van Guillaume de Lorris et Jean de Meung en daarvan ligt  er momenteel een 14de-eeuws manuscript in de expositie Fleurs apprivoisées.

‘Cy est le rommant de la rose
Ou tout l’art d’amour est enclose.’
Het is een van de zowat driehonderd bekende handschriften van het werk, dat een echte bestseller was lang vóór Gutenberg begon te drukken. In het gedicht van bijna 22.000 verzen is de roos een metafoor voor de geliefde,
‘… qui tant a de prix
Et tant est digne d’être aimée
Qu’elle doit Rose être nommée.’

bibstegenevieve

Jean de Meung en Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose, ms. rond 1350-1360. Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, inv. Ms. 1126, fol. 154v © Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, cliché IRHT