137 – Anthologia Graeca 11.77

Na twintig jaar kwam Odysseus weer veilig thuis.
Zijn hond zag hem en Argos heeft hem toen
herkend aan zijn gestalte.

Jij, Stratofon, hebt nu vier uur gebokst.
Voor honden werd je onherkenbaar
ook voor je stad.
Wil jij je smoel bekijken in een spiegel,
je zweert het zelf wel: ‘Nee, ik ben niet Stratofon!’
– Lukillios

Antimenes Schilder, Boksers. Panathenaïsche zwartfigurige amfoor, 530-510 v.C. (Metropolitan, New York)