Dol fijn geld

Met mijn Leuvense vriend struinde ik vandaag alweer door Brussel. We trokken o.m. naar het nieuwe Museum van de Nationale Bank. Daar liggen hopen geld te kijk.
Zo immens als het gerestaureerde bankgebouw uit 1872 is, zo klein is er een Griekse zilveren drachme met dolfijn uit ca. 500 v.C. Amper een centimeter diameter. Bijgaande gelijkaardige drachme uit het MoneyMuseum van Zürich is aanzienlijk groter. De dolfijn symboliseert de band van Messina met de zee. De oude naam van de stad, Zankle/Dankle, betekent sikkel en de lijn rond de dolfijn beeldt de sikkelvormige landtong uit, het natuurlijke havenbekken van de stad.
Of hoe je in gedachten weg kan vluchten van Brussels kapitaal naar het oudste geldverkeer. En naar de kusten van Sicilië.