Antiek verkiezingsbiljet

Morgen zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Italië. De electorale aanplakbiljetten van vandaag waren in het Pompeji van de eerste eeuw n.C. opschriften op muren, geschilderd in zwarte en rode letters. Uitgerekend deze week kwam er alweer in de regio V verkiezingspropaganda naar boven, o.m. deze:
Helvium Sabinum aedilem d(ignum) r(ei) p(ublicae) v(irum) b(onum) o(ro) v(os) f(aciatis) – Ik vraag u Helvius Sabinus te verkiezen tot aedilis. Hij is een bekwaam man, het ambt waardig.
Hier geen retoriek. Maar uit het naburig café komen nog klanken van verhitte discussies.

164853026-6227afdb-4985-449b-852e-1bd98edf1017