Open Kerkendagen 2018

Sint-Martinuskerk Gijzegem-Dorp • 9308 Gijzegem (Aalst)
VANDAAG OM 11.00u. Concertvoorstelling rond de dichter-schrijver en classicus Anton Van Wilderode die 20 jaar geleden overleed. Paul De Maeyer op het Van Peteghemorgel, afgewisseld met poëzie van Anton Van Wilderode geselecteerd en gebracht door Patrick Lateur. Glaasje van de vriendschap. I.s.m. : De Vrienden van het Orgel van Gijzegem en het Davidsfonds. http://openkerken.be/uploads/2%20juin%202018/affi%202018/JEO-Pgm2018.BD.pdf

orgel