Boekpresentatie Anton van Wilderode

Weemoed mijn wereld, een bloemlezing bij uitgeverij P (Leuven) n.a.v. Anton van Wilderode 100/20, wordt vrijdag a.s. 1 juni om 20 uur gepresenteerd in de feestzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas. Burgemeester Lieven Dehandschutter verwelkomt, Tom Lanoye houdt de feestrede, Annemarie Estor leest gedichten, de redacteur licht de bloemlezing toe, uitgever Leo Peeraer reikt de eerste exemplaren uit. Tijdens de receptie is het boek verkrijgbaar aan een gelegenheidsprijs. U kunt zich alsnog aanmelden bij Patrick.VanBelleghem@sint-niklaas.be – Wees welkom.

P1090711