Adonis in Pompeji

In Pompeji is men weer aan het graven en in het Huis van Jupiter, dat reeds eind 18de eeuw gedeeltelijk was blootgelegd, kwam een eerste fresco met een mythologisch tafereel naar boven. Adonis, pracht van een jongen op wie Venus verliefd was, ligt dodelijk verwond door een ever en wordt omringd door eroten. Naast hem de treurende Venus. De Pompejanen kenden hun klassiekers. Ovidius vertelt in zijn Metamorphosen 10.719-723:
Toen zij van ver zijn doodsklacht hoorde en haar witte vogels
daarheen liet keren en zodra ze hem hoog uit de lucht
zag liggen, dood, zijn lichaam badend in een plas van bloed,
dook ze omlaag, haar kleed verscheurend, rukkend aan haar haar
en zich met vuisten beukend op het machteloze hart.
(vert. Marietje d’Hane-Scheltema)

114010144-223199de-8f88-4d8b-94c4-3c6663396396