Pinksteren

καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν – et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum – ze zagen vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. (Handelingen 2.3)

El Greco, Pentecostés, detail, 1600 (Prado, Madrid).