129-131 – Anthologia Graeca 6.341, 343 en 344

Wijgeschenken van helden

Mandrokles bouwde ooit een brug
op de visrijke Bosporus.
Dit aandenken aan deze schipbrug
heeft hij aan Hera toegewijd.
Dat werk voerde hij uit
op vraag van koning Darius.
Zichzelf schonk hij daarmee een lauwerkrans,
de roem bezorgde hij aan Samos.
– Anonymus
Bron: Herodotos, Historiën 4.88

De zonen van Athene onderwierpen
met oorlogswerk
de volken van Boiotië en Chalkis,
riepen een halt toe aan hun hoogmoed
met boeien, pijnlijk want van ijzer.
Dit bronzen vierspan werd
als tiende van hun losgeld
gewijd aan Pallas.
– Anonymus
Bron: Herodotos, Historiën 5.77

(Op het altaar in Thespiai)
Het uitgestrekte Thespiai zond
ooit dit gewapend krijgsvolk uit
naar het barbaarse Azië
om daar hun voorouders te wreken.
Zij plunderden met Alexander
de steden van de Perzen,
en deze schitterende drievoet wijdden zij
aan Zeus de Donderaar.
– Anonymus

Afbeelding: Herodotos. Romeinse kopie uit de 2de eeuw n.C. naar Grieks origineel uit de 4de eeuw v.C. (Metropolitan Museum of Art, New York)