Pompeji’s laatste kind

In februari vonden archeologen in de Centrale Thermen van Pompeji het bijna volledig bewaarde skelet van een kind. Het moet in 79 n.C. bij de uitbarsting van de Vesuvius 7 à 8 jaar oud zijn geweest. Het geraamte ligt inmiddels op de onderzoekstafel, maar het is nog niet duidelijk of er Dna kan worden gevonden om te weten te komen of het gaat om een jongen of een meisje. Het kind was wellicht de thermen ingevlucht om te ontsnappen aan de verstikkende werking van de vulkaan, die zowat tweeduizend slachtoffers maakte. De overgrote meerderheid van de Pompejanen wist tijdig te ontkomen, omdat de Vesuvius lang voor de uitbarsting as liet neerkomen over de stad. Bleef dit kind te lang in de stad? Waarom raakte het niet weg? Waar waren zijn ouders? Voor die vragen is er helemaal geen Dna.