127 – Anthologia Graeca 9.557

Tarsos, stad van Kilikië,
stadionloper Aries, Menekles’ zoon,
maakte uw stichter Perseus niet te schande.
Zo gevleugeld waren zijn jongensvoeten
dat zelfs Perseus zelf in de wedloop
hem zeker niet zijn rug had laten zien.
De jonge man zag men alleen
bij start of aankomst,
nooit halverwege het stadion.
– Antipatros van Thessalonike

Panathenaïsche amfoor, ca. 320 v.C. (Paul Getty Museum, Los Angeles)