67 – Paasnacht in de S. Maria Maggiore

‘… de vijfde-eeuwse Santa Maria Maggiore op de Esquilijnse heuvel. Het is de gedachteniskerk door paus Sixtus III gesticht na het concilie van Ephesus in 431, en de oudste en voornaamste aan de Moeder des Heren gewijde kerk van de Stad, en wellicht van de wereld. … De majestueuze verhoudingen, de feestelijke sfeer, en vooral de intacte mozaïeken van Sixtus op de triomfboog en in de vorm van kleine ingezette stukken aan de lichtbeukmuren, zijn nog altijd die van de oorspronkelijke basilica uit de jaren 431 en volgende.
En wanneer in de Paasnacht de mozaïeken van de triomfboog en het onmetelijke witte en zwaarvergulde cassettenplafond van 1492, waarvoor het eerste goud uit Amerika is gebruikt, door het ontsteken van een discrete indirecte verlichting plotseling zichtbaar worden, ontstaat een geheel van onvoorstelbare pracht die evenwel voornaam blijft en antiek. En, merkwaardig, ook dat luisterrijke cassettenplafond en zelfs de barok herstelde wanddecoratie brengen de huidige ruimte veel dichter bij de oorspronkelijke dan men gewoonlijk meent. Want in Italië blijft alles bewaard: de draperieën langs de pilasters en rondom de hoofddeur, en de op de vloer gestrooide geurige kruiden en takken, dateren uit de oudchristelijke tijd: men deed dat al in de dagen van paus Sixtus en paus Leo de Grote.’
– F. van der Meer, Oud-christelijke kunst, Bussum, 1972, p. 37-38.