Brugse librariër

De 15de-eeuwse boekenmaker Colard Mansion, die boeken schreef, drukte en uitgaf in het Brugge van de Bourgondiërs, is terug van weggeweest. Haute lecture in het Groeningemuseum is een technische maar uitzonderlijk mooie expositie over de productie van de boekenmaker. De tentoonstelling focust op de vormelijke vernieuwing van tekst en beeld in die periode. Inhoudelijk viel mij op hoe er uit de Oudheid een drietal werken steeds weer werden gekopieerd, gedrukt en verlucht: Ovidius’ Metamorphoses (Gedaanteverwisselingen), Facta et dicta memorabilia (Gedenkwaardige daden en gezegden) van Valerius Maximus en Boëthius’ De consolatione philosophiae (De vertroosting van de filosofie). Ovidius bracht verhalen over goden en helden die de beeldende kunsten enorm zouden inspireren, Valerius Maximus stelde een moraliserende en anecdotische geschiedenis samen op basis van deugden en ondeugden [foto], Boëthius werd een belangrijke schakel tussen antieke wijsbegeerte en christendom. Hoe Colard Mansion tussen 1457 en 1484 in Brugge boeken produceerde – boeken met nog veel meer dan alleen maar teksten uit de Oudheid -, geeft tegelijk een beeld van wat mensen toen wilden lezen. Haute lecture is een heel intense ervaring die nog verhevigt wanneer je na afloop de kortste weg naar de uitgang zoekt: die blijft 15de-eeuws met Gerard David, Rogier van der Weyden en Jan van Eyck.