123 – Anthologia Graeca 6.60

In plaats van een rund en een gouden geschenk
heeft Pamfilion Isis zijn glanzende haren gewijd.
Daarover verheugt de godin zich veel meer
dan Apollo het deed over goud
dat de Lydiër Kroisos hem zond.
– Palladas

Gouden munt van Kroisos, ca. 550 v.C. (British Museum, Londen)