122 – Anthologia Graeca 5.263

Mijn lamp, draag nooit een snuitsel,
roep ook nooit regen op die
mijn bruidegom beletten zou te komen.
Steeds was jij Afrodites vijand,
al sedert Hero zich verloofde met Leander…

Maar zwijg, mijn hart, geen woord meer!
Mijn lamp, jij dient Hefaistos,
en word je boos op Kypris
dan vlei je van haar meester-minnaar het verdriet.
– Agathias Scholastikos

Henry Hugh Armstead, Hero and Leander, c.1875 (Tate Gallery, Londen)