17 maart – St. Patrick’s Day

De Confessio – Belijdenis van Patricius (+ 17 maart 461) eindigt als volgt:
“Maar gelovigen en godvrezenden, al wie het de moeite vond kennis te maken of in te stemmen met dit geschrift, dat de echt onontwikkelde zondaar Patrick in Ierland neerschreef, verzoek ik het volgende: als ik naar Gods behagen iets heb gedaan of uiteengezet dat weinig voorstelt, mag nooit iemand beweren dat dit gebeurde door mijn onwetendheid. Neen, denk eraan en houd het voor echt waar: God gaf het me in. Dit wou ik belijden vooraleer te sterven. – Sed precor credentibus et timentibus Deum, quicumque dignatus fuerit inspicere vel recipere hanc scripturam quam Patricius peccator indoctus scilicet Hiberione conscripsit, ut nemo umquam dicat quod mea ignorantia, si aliquid pusillum egi vel demonstraverim secundum Dei placitum, sed arbitramini et verissime credatur quod donum Dei fuisset. Et haec est confessio mea antequam moriar.” (Confessio, 62)