120 – Anthologia Graeca 9.132

Kuisheid en Liefde,
oog in oog met elkaar in een kamp,
vernielden beider leven:
brandend verlangen naar Hippolytos
doodde Faidra,
zuivere kuisheid werd
Hippolytos’ dood.
– Anonymus

Alexandre Cabanel, Phèdre (1880), Musée Fabre, Montpellier.