116 – Anthologia Graeca 7.138

Hektor, steeds weer geroemd

in homerische gezangen,

jij bent een sterker bolwerk dan de wal die goden bouwden.

Bij jouw dood stond Homeros,

de zoon van Maion, even stil.

En, Hektor, toen verstomde

de hele Ilias.

– Akeratos Grammatikos

Kassandra offert bij het vertrek van Hektor naar de strijd, Attische roodfigurige kantharos, ca. 425-420 v.C. uit Gravina in Puglia (Fondazione Pomarici Santomasi, Gravina in Puglia)