Lichtmis – Opdracht

Einde van de donkere dagen. Lichtmis. Feest van de Opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40). Laat dit toevallig ook een strofe zijn uit de hymne Caelestis aulae Nuntius, waarvan ik vanavond mijn vertaling breng tijdens de inzegening van de nieuwe voorslagklokken van het Leo XIII-Seminarie in Leuven. De dominicaan Ricchini, afkomstig uit Cremona, schreef de hymne in 1757 conform de ambrosiaanse traditie. Het lied verwoordt de vijf blijde mysteries, de derde strofe bezingt het derde, de opdracht in de tempel:

Templo puellus sistitur,

Legique paret Legifer,

hic se Redemptor paupere

pretio redemptus immolat.

En zijn de klokken ingezegend, volgen uiteraard de pannenkoeken.

– Rembrandt, Simeon en het kind Jezus in de tempel (1669), Nationalmuseum, Stockholm.