Reischristus

Het Brusselse Jubelparkmuseum – de museale weg is er nog lang en de koffie verkeerd barslecht – heeft voor de geduldige kijker leuke artefacten in huis. Van een miskoffer had ik ooit gehoord, maar een reischristus kwam ik er vandaag voor het eerst tegen. Alsof de man nog niet genoeg geleden had, wordt deze Christus uit onze contreien van rond 1700 de armen aan- en afgeschroefd. En in zijn reiskoffertje mag hij aankijken tegen de kruisnagels die hem op de volgende bestemming weer zullen pijnigen. Maar wat in godsnaam moet de bedienaar op reis hebben gedacht als hij nog maar eens zijn ivoren Meester de armen aanvees? Niets, denk ik. Hij grinnikte.