50 – Yuval Noah Harari over Romeins geld

Totale vreemden konden de waarde van een Romeinse denarius gemakkelijk accepteren, omdat ze vertrouwden op de macht en integriteit van de Romeinse keizer wiens naam en afbeelding erop stond.

En de macht van de keizer berustte weer op de denarius. Bedenk eens hoe moeilijk het zou zijn om het Romeinse rijk te handhaven zonder munten, dus als de keizer belastingen moest heffen en salarissen moest betalen in gerst en tarwe. Het zou onmogelijk zijn om belastinggerst te innen in Syrië, die naar de centrale schatkist in Rome over te brengen en hem vervolgens weer naar Brittannië te transporteren om de legioenen daar te betalen. Het zou al net zo moeilijk zijn om zo’n rijk in stand te houden als de inwoners van Rome wel geloofden in gouden munten, maar de Galliërs, Grieken, Egyptenaren en Syriërs dat geloof verwierpen en meer vertrouwden op schelpen, ivoren kralen of rollen stof.

– Yuval Noah Harari, Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid (vert. Inge Pieters), Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 2017, p. 198-199.