42 – Andrea Marcolongo over vertalen van Grieks op school.

De geniale taal. 9 redenen om te houden van het Grieks – Vorig jaar een van dé succesboeken in Italië…

‘Kijk, zich aan het vertalen zetten van een taal, die men sinds een, twee of vijf jaar studeert, en ervan overtuigd zijn dat men er niets van begrijpt en voor een tekst staat die niet spreekt, dat is geen goed uitgangspunt. Men zou er een erezaak van moeten maken: respect voor zichzelf, voor de taal en voor de tijd die men erin investeerde om haar te studeren. Maar zo gebeurt het, zo gebeurt het vrijwel altijd. Nooit zag ik méér verwarde blikken dan wanneer ik de vraag stelde in de aard van: ‘waaraan doet archè of graphein je denken in je eigen taal? Komen er jou dan echt geen woorden als archeologie of grafiek in gedachte?’ Echt waar: neen dus. Het komt niet bij hen op. De barrière van het alfabet – en, volgens mij, van de inbeelding waartoe het Grieks aanzet – lijkt elke klankovereenkomst met onze eigen taal in duisternis te doen opgaan. En zo weigert men van bij het begin het te willen begrijpen, ervan overtuigd het niet te begrijpen.

Sokrates’ motto ‘ik weet dat ik niet weet’ wordt het alibi waarachter elke leerling zich verschuilt. Dus ben ik zo vrij dat te durven tegen te spreken: jullie kennen het! Jullie kunnen Grieks lezen, jullie kennen zoveel, jullie kennen een heleboel regels. Door haar te studeren, wordt de taal iets van jullie. Zeggen de komma’s, de punten, de meer vertrouwde woorden jullie dan echt helemaal niets? Ik geloof het niet, ik weiger dat.

Vertrouw op jezelf en op wat jullie kennen, het is echt een kwestie van respect.’

– Andrea Marcolongo, La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco, Editori Laterza, Bari/Roma, 2016, p.108.