29 – Gerhard Lohfink over de vlucht van Jezus’ leerlingen

‘Vooral Marcus 16:7 lijkt te veronderstellen dat de leerlingen naar Galilea gevlucht zijn. Dit is volledig plausibel. De terechtstelling van Jezus moet op zijn aanhangers choquerend ingewerkt hebben. Wij zagen al dat op grond van Deuteronomium 21:23 het ‘aan een paal opgehangen worden’ als een godsoordeel tegen Jezus moet gewerkt hebben. Van hieruit bekeken is de verwarring bij Jezus’ aanhangers, is de overhaaste vlucht van de Twaalf gemakkelijk te verstaan. Bovendien lag het aanvankelijk zeker nog in de mogelijkheid dat de nauwere kring van de Twaalf hetzelfde lot als Jezus te wachten stond. Wat lag dan meer voor de hand dan dat de Galilieeërs naar Galilea zouden terugkeren? Daar konden zij zich veilig voelen. Daar waren zij voldoende ver van de Hoge Raad verwijderd.

Een van de meest zekere aanwijzingen voor de vlucht van de Galilese leerlingen naar hun geboortestreek is alleszins het fenomeen dat de verschijningen aan Petrus en de kring van de Twaalf nu precies niet in Jeruzalem, maar in Galilea plaatsvonden.’ – Gerhard Lohfink, Jezus van Nazaret. Wat wou Hij? Wie was Hij?, Gent, 2014, p. 504.