NKV-Homerusprijs 2017 voor Patrick Lateur

Jet Steinz en Patrick Lateur

De NKV-Homerusprijs 2017 is toegekend aan Patrick Lateur, voor zijn vertaling van Homeros’ Odyssee. Op een feestelijke bijeenkomst in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden werd hem op vrijdagmiddag 10 maart de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een linoleumsnede van kunstenaar Joep Beijst, uitgereikt door jurylid Jet Steinz.

De jury had lof voor alle drie de kandidaten: de kwaliteit van de werken die op de shortlist stonden was zo hoog, dat het kiezen mythologisch moeilijk was. Liever had men drie gouden appels te vergeven gehad.

De drie kandidaten hielden voorafgaand aan de jurybeslissing een toelichtend praatje over hun werk. Jan Bloemendal onderstreepte in zijn bijdrage de humanistische waarden die de beheersing van het Latijn door de lange Europese geschiedenis had doorgegeven. Op vrolijke, maar toch ook serieuze wijze stelde hij dat zijn boek onder veel meer ook een verkapt stemadvies bevatte, want de humanistische traditie is actueel en springlevend.

David Rijser koos ervoor om niet zijn eigen boek in de etalage te zetten, maar hij tuitte de lof van zijn medegenomineerden. Zijn voordracht eindigde met een betoog om de klassieke traditie blijvend te toetsen op relevantie. In onze tijden zou de blik wel eens verder mogen zien dan de 5e, en de 1e eeuw voor Christus — onderwijs en maatschappij kunnen ook veel leren uit andere periodes. Zijn boek is daar een illustratie van, en zo sprak Rijser uiteindelijk toch ook daarover.

Patrick Lateur sprak over de kunst van het vertalen. Hij behandelde de vele afwegingen die men maakt, wanneer men een literaire tekst van een brontaal naar de eigen taal omzet. Hexameter, behouden of niet? Is het überhaupt mogelijk om een gelijkwaardig product te maken? Gelijkwaardig, ja zeker, zo stelde Lateur, maar niet gelijkaardig.

Jan Bloemendal, Patrick Lateur, David Rijser en Jet Steinz
Jan Bloemendal, Patrick Lateur, David Rijser en Jet Steinz