24 – Jacqueline Klooster over schrijfsters in de klassieke literatuur

‘Vrouwen zijn sterk in de minderheid als auteurs. Behalve Sappho kennen we maar een handvol dichteressen echt, vaak zonder over een substantieel corpus te beschikken (Corinna, Erinna, Anyte, Nossis, Moero, Praxilla, Telesilla en Sulpicia, hoewel classicus Martin West becijferd heeft dat er in totaal 64 namen van dichteressen bekend zijn). Het geringe aantal valt te verklaren uit de ondergeschikte positie van vrouwen, en de selectieve hand van de canon. Ongetwijfeld waren er machtige vrouwen, priesteressen, koninginnen en keizerinnen, beroemde hetairen (courtisanes, chique prostitutees) die onderwijs genoten en schreven.Maar zij waren uitzonderingen die de regel bevestigden, in een wereld waar sterven in het kraambed, juridische ondergeschiktheid aan mannelijke leden van de familie, en een zo bescheiden mogelijk, liefst onzichtbaar, profiel van kuisheid, ijverig handwerken en onopvallendheid de norm waren.’ – Jacqueline Klooster, Klassieke literatuur, Amsterdam, 2017, p. 18-19.