23 – René Veenman over homerische fantasieën

Deze schrijvers voeren vooral geografische argumenten aan waarom de Trojaanse Oorlog en de zwerftocht van Odysseus zich niet in het Middellandse-Zeegebied kunnen hebben afgespeeld en bedenken vervolgens de meest onwaarschijnlijke en soms ronduit hilarische etymologieën om te laten zien waar de Ilias en de Odyssee zich dan wel afspeelden. In het boek van Wilkens (Waar eens Troje lag, 1992) is een grote rol voor de provincie Zeeland weggelegd. Homeros zou ervandaan komen, omdat hij het zo goed blijkt te kennen. De naam van het eiland Ios waar hij stierf, zou zijn terug te vinden in de naam van het plaatsje Sint-Joosland op Walcheren. Ook zou een deel van Odysseus’ zwerftocht zich in Zeeland hebben afgespeeld. Het eiland van Circe is namelijk Schouwen, en op Walcheren is de Hades gesitueerd, aldus Wilkens. De naam Circe zou in feite identiek zijn met Zierikzee (een idee dat de geleerde Justus Lipsius al eens voor de grap schijnt te hebben gelanceerd!). De plaatsnaam Veere herinnert aan de veerboot van Charon, terwijl bij het plaatsje Dishoek de ingang van de onderwereld moet zijn geweest, omdat Dis (in het Latijn!) een andere naam is voor de god Hades. Als men Wilkens mag geloven, wortelt haast iedere geografische naam op Walcheren in de Griekse mythologie. – René Veenman, De klassieke traditie in de Lage Landen, Nijmegen, 2009, p. 344-345.