22 – David Grossman over Donald Trump en Klytaimnestra

Terwijl ik in Aischylos’ Agamemnon de beschrijving van Kassandra’s leed en eenzaamheid las, viel mijn oog op een zin van Klytaimnestra, de manipulatieve, wrede; satanische vrouw van Agamemnon. Zodra Klytaimnestra op wrede wijze haar man en diens geliefde Kassandra heeft vermoord, opent ze de poorten van het paleis en zegt tegen degenen die daar op haar wachten: Ik heb eerder veel gezegd wat mij goed uitkwam en zal nu zonder schaamte het tegendeel beweren.”  Ik las de woorden en dacht: maar ik ken die zin! Goede genade! Ik hoop dat Donald Trump royalty’s aan haar betaalt! Zij heeft zijn campagne voor hem geformuleerd! … Als dit de denkwijze – en handelwijze – is van de Amerikaanse president, de machtigste en invloedrijkste man ter wereld, dan heeft de wereld een probleem en is dat niet alleen een conceptueel, maar ook een existentieel probleem. Existentieel, want er gebeurt iets in de wereld: het is niet slechts de gewone wisseling van de macht in de VS, maar een ondermijning van het cruciale evenwicht tussen logica en primaire instincten. Tussen een democratische wereldbeschouwing en impulsen. Tussen de wet en driften. (De Standaard, 25-26 februari 2017, p.42)