Goddelijke epigrammen

Vandaag verschijnt bij Damon in Eindhoven Goden. 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca. Een bloemlezing en vertaling in het spoor van de epigrammen over Plato (P, 2006), over dichters (Voltaire, 2007) en over Griekse filosofen (Damon, 2009). De goddelijke epigrammen waren te lezen op mijn Facebookpagina van 27 mei 2013 tot 2 februari 2015. Herzien en geordend krijgen ze nu een vaste drager van papier. Boekpresentatie in de Gentse boekhandel Limerick op 28 april met prof. Kristoffel Demoen (UGent). Exempli gratia, een epigram van de dichteres Nossis (AG 5.170) over Afrodite:

‘Niets zoeter dan de liefde,
want alle zaligheden laat zij achter zich,
Voor haar spuw ik zelfs honing uit mijn mond.’
Zegt Nossis.

Het meisje dat geen kussen kreeg van Kypris,
kent haar echt niet,
weet niet hoe rozen bloeien.