20 – Ortega y Gasset over de antieke stad

‘De bewoners van de Grieks-Latijnse stad hebben diep in hun bewustzijn de herinnering aan een sunoikismos bewaard. Men behoeft de teksten geen geweld aan te doen, men heeft ze slechts te vertalen. Sunoikismos is het besluit samen te gaan wonen, het betekent dus gemeenschap, in de fysieke en in de juridische zin van dit woord. Op de vegetatieve verstrooiing over het vrije veld volgt de civiele concentratie in de stad. De stad is het huis in de wijdste betekenis, het is grootser dan het huis dat slechts de toevluchtsplaats voor de nederigste menselijke noden is, het is de schepping van een verhevener en abstracter eenheid dan de oikos der familie. De staat is de res publica, de politeia, die niet bestaat uit mannen en vrouwen, maar uit burgers.’ – José Ortega y Gasset, De opstand der horden, 1930 (vert. J. Brouwer).