14 – Peter Venmans over thymos

‘Als Achilles een stuk van zijn oorlogsbuit verliest, kan hij daarvoor compensatie krijgen; althans, zo luidt de economische redenering. De Achilles van Homerus, die door thymos bewogen wordt, kan daar echter onmogelijk mee leven. Hij wil zelfs niet onderhandelen. Als de eer eenmaal aangetast is, kan men die niet zomaar herstellen. Daar zullen veel ceremonies en verzoeningsrites voor nodig zijn. Gezichtsverlies moet koste wat kost vermeden worden.

Om thymos te begrijpen moet je dus leren denken op een andere, niet-economische manier, die ik bij gebrek aan een beter woord ‘religieus’ noem. Wie de wereld religieus benadert, redeneert niet in termen van inwisselbaarheid en ruil, maar aanvaardt het bestaan van het heilige, dat wil zeggen: van datgene wat onder geen beding ingeruild mag worden, het onvervangbare, onaanraakbare, onschatbare.’    Peter Venmans, Het derde deel van de ziel. Over thymos, 2011, p. 163.