7 – Richard David Precht over antieke filosofie

Een geschiedenis van de wijsbegeerte is veelal een taaie tekst waar men zich doorheen moet worstelen. Met Ken de wereld. Een geschiedenis van de filosofie. Deel 1 – Oudheid en middeleeuwen (Ten Have, 2016) toont Precht zich een uitstekende gids, die aan de hand van de grote eeuwige vragen van de mens zijn lezer een stevig onderbouwd verhaal vertelt, niet zonder literair gevoel. Wanneer de auteur bij Epicurus is aanbeland, kijkt hij even om en vat hij gevat samen: ‘Met Epicurus doet een nieuwe opvatting van filosofie haar intrede in de geschiedenis: het concept van filosofie als praktische levenshulp! Pythagoras had de filosoof gezien als een goeroe, Heraclitus als een eenzame wijze. Met Socrates wordt de filosoof een vragensteller en zoeker; Plato had hem uitverkoren tot wereldverbeteraar, en Aristoteles tot specialist in alles. Met de leerstellingen uit de Tuin van Epicurus begint de filosofische zelfhulpliteratuur.’ (302)