3 – Walden en de klassieken

De overwegingen van Henry David Thoreau in zijn afgelegen hut bij Walden Pond zijn te lezen in Walden. Onder meer dit: ‘Wie zich aan studie wijdt, kan Homerus of Aeschylus in het Grieks lezen zonder gevaar voor afleiding of gemakzucht, want dat houdt in dat hij in zekere mate hun helden navolgt en ochtenduren aan hun geschriften wijdt. … De mensen suggereren soms dat de bestudering van de klassieken uiteindelijk plaats zal maken voor modernere, praktischer studies; maar de avontuurlijke lezer zal altijd de klassieken bestuderen, in welke taal ze ook zijn geschreven en hoe oud ze ook zijn.’ (p. 108-109 – vert. Anton Haakman) – Walden verscheen in 1854.