Dankwoord Vlaamse Cultuurprijs Letteren

Bij de uitreiking van zijn Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren — Vertalingen 2011-2012 las Patrick Lateur volgend dankwoord voor aan minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Mevrouw de minister,

Alle goede dingen bestaan uit drie, en ik heb ook drie goede redenen om u van harte te danken voor wat me nu te beurt valt.

Vooreerst dank voor deze prijs die voor mij persoonlijk ook een bekroning is van het vertaalwerk dat mij zowat twee decennia bezighoudt. De Ilias vertalen doe je niet ex nihilo. Het is dankzij veel ander vertaalwerk, dat bij verschillende uitgevers verscheen, dat ik misschien ook in staat was om de grote Homeros aan te pakken. En dus betuig ik tegelijk mijn dank aan uitgevers in Vlaanderen en Nederland die uiteenlopend vertaalwerk van me brachten.

Uitgever Frits van der Meij, Patrick Lateur en echtgenote Katleen Gysel
Uitgever Frits van der Meij, Patrick Lateur en echtgenote Katleen Gysel

Secundo wil ik u echt danken voor het feit dat U een prijs in het leven hebt geroepen voor vertaalwerk naar het Nederlands. Vertalingen uit het Nederlands zijn goed voor de verspreiding van onze literatuur. Vertalingen naar het Nederlands zijn goed voor de verrijking van onze letterkunde. Het vroegere Beschrijf, het huidige Passa Porta, de Vlaamse Auteursvereniging en het Vlaams Fonds voor de Letteren zien hun inspanningen beloond. En dus betuig ik tegelijk mijn dank aan allen die binnen die kaders geijverd hebben voor een waardering van het werk van zovele vertalers. Het Fonds voor de Letteren bedacht me trouwens met een homerische vertaalbeurs, waarvoor ik het erkentelijk was en blijf.

Ten derde dank ik u en de adviserende jury voor het feit dat uitgerekend Homeros wordt bekroond. De klassieken staan vandaag sterk onder druk binnen onze cultuur in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder. Ik beschouw de Prijs deels als een statement. Het zijn die klassieken die sinds jaar en dag met veel liefde worden uitgegeven door Athenaeum. En dus betuig ik tegelijk mijn dank aan de mensen van de Amstel die voor Homeros kwamen afgezakt naar de Dender.

Mevrouw de minister, u zult me niet kwalijk nemen dat ik nog een andere vrouw wil danken. Omwille van de glazen deur naar mijn werkkamer geniet mijn vrouw op jaarbasis meer van mijn rug dan van mijn gezicht. En zij verdraagt en draagt het al jaren. Zij mag in deze prijs delen, in alle betekenissen van het woord.

Nog eens al mijn dank.

Minister Joke Schauvliege, Patrick Lateur en echtgenote Katleen Gysel
Minister Joke Schauvliege, Patrick Lateur en echtgenote Katleen Gysel