Lezer, vertaler en auteur versus editeur

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Patrick Lateur gaf op het colloquium Trends en thema’s in de editiewetenschap op 9 oktober 2008 aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag de lezing Lezer, vertaler en auteur versus editeur. De tekst verscheen later in het themanummer Trends en thema’s in de editiewetenschap van de Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119(2009)2, en kan je hieronder nalezen.

Lezer, vertaler en auteur versus editeur