Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2006

Op woensdag 28 juni 2006 ontving Patrick Lateur in het stadhuis van Moerbeke-Waas de Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2006. Dit was de motivering voor de toekenning van de prijs aan Patrick Lateur.

De laureaat van dit jaar moet zich wel verwant voelen met Anton van Wilderode: hij is classicus en leraar middelbaar onderwijs, hij is dichter met klassieke en religieuze inspiratie, hij is vertaler van klassieke teksten, hij is een veel gevraagd spreker over poëzie en inleider van werk van auteurs, hij is een gewaardeerd lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en hij was een vriend van onze dichter.

Sinds het overlijden van Anton van Wilderode in juni 1998 – nu 8 jaar geleden – zijn er door toedoen van Patrick Lateur en onder zijn redactie drie boeken met werk van Anton van Wilderode verschenen.

In 1999 bezorgde Patrick Lateur bij Uitgeverij Lannoo, Tielt de lijvige verzamelbundel (1790 pagina’s!) Anton van Wilderode. Volledig Dichtwerk. Gebundelde gedichten. Hij voorzag de uitgave van een zeer degelijke ‘Verantwoording’ en van een precieze beschrijving van de 24 dichtbundels, de 4 bloemlezingen, de 2 fotoboeken, de thematische kerstbundel en de twee boeken met gedichten bij religieuze kunstwerken. Het register op titels en beginregels maakt dit Volledig Dichtwerk extra handig.

In 2002 verscheen Sappho bij Uitgeverij P, Leuven: een bundel met fragmenten uit het poëtisch oeuvre van Sappho in een vertaling van Anton van Wilderode, samengesteld en uitgeleid door Patrick Lateur en door hem voorzien van annotaties en varianten, een toelichting over Van Wilderode en Sappho en een verantwoording van de editie.

Vorig jaar, in 2005, maakte Patrick Lateur voor Uitgeverij Lannoo, Tielt een beperkte keuze uit de verspreide en nagelaten gedichten van Anton van Wilderode. Hij ordende die gedichten rond zeven thema’s die kenmerkend zijn voor het poëtisch oeuvre van Van Wilderode, nl. schrijven, herinneren, wonen, reizen, lezen, verbeelden, geloven. Een gedetailleerde bronnenlijst met datering en een register op titels en beginregels geven een extra waarde aan deze Nagelaten gedichten.

Patrick Lateur heeft dus de voorbije jaren een grote bijdrage geleverd aan het levendig houden van de herinnering aan Anton van Wilderode en verdient daarom beslist deze herdenkingsprijs.

De kunstmap Anton van Wilderode van de hand van Renaat Bosschaert uit Brugge werd uitgegeven in het voorjaar van 1981. Ze bevat 13 gedichten van Anton van Wilderode uit de bundel Dorp zonder ouders, geïllustreerd met 5 houtgravures van de kunstenaar, door hemzelf met de handpers rechtstreeks van de blokken afgedrukt en getekend. De map werd uitgegeven in eigen beheer. De parafraserende inleiding is van Frans van Isacker. De oplage bedraagt 219 genummerde exemplaren op velijn van Arches. De familie Coupé schenkt exemplaar 21 uit het archief van Anton van Wilderode aan Patrick Lateur. Hildegard Coupé overhandigt hem de prijs.