Transit amicorum Patrick Lateur

Op zondag 27 februari 2005 werd Patrick Lateur in de trouwzaal van het Aalsterse stadhuis gehuldigd door het college van burgemeester en schepenen en door Kunsttijdschrift Vlaanderen naar aanleiding van zijn verkiezing tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en zijn tien jaar hoofdredacteurschap (1995-2004). De redactie van Kunsttijdschrift Vlaanderen dankte de oud-hoofdredacteur met een gelegenheidsuitgave van de vertaalrubriek Transit: Transit Amicorum Patrick Lateur.

In een muzikale omlijsting met harp en cello door de zusjes Esther en Judith Van Schuylenbergh, leerlingen van de Aalsterse Academie, werden namens de Stad Aalst woorden van verwelkoming uitgesproken door mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, burgemeester, en mevrouw Gracienne van Nieuwenborgh, schepen van Onderwijs, cultuur, Bibliotheek, Monumentenzorg, Integratie en Emancipatie. Julien Vermeulen, hoofdredacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, hield een lezing over “Tien jaar hoofdredacteurschap van Patrick Lateur”. De laudatio werd uitgesproken door Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel: “Maar komt een glans door god gegeven… Patrick Lateur als classicus, dichter en vertaler.”

De redactie van Kunsttijdschrift Vlaanderen dankte de oud-hoofdredacteur met een gelegenheidsuitgave van de vertaalrubriek Transit. Aan Transit Amicorum Patrick Lateur werkten mee: Stefaan van den Bremt (Verhaeren), Paul Claes (Péguy), Bernard de Coen (Lateur), Frans Denissen (Montale), Patrick De Rynck (Persius), Vincent Hunink (Petronius), Hilde Keteleer (Dannemark), Lisette Keustermans (Ström), Spiros Macris (Achterberg), Jan Mysjkin (Blaga), Koen Stassijns (Hugo), Ivo van Strijtem (Aspenström), Piet Thomas (Rilke), Peter Verstegen (Auden), Bart Vonck (Ovejero), Andries Welkenhuysen (Carmen Buranum 130) en Ingrid Wikén Bonde (Boon).

Download de pdf van Transit Amicorum Patrick Lateur.

Bloemen van de redactie voor mevr. Lateur. Foto: Rony Heirman
Bloemen van de redactie voor mevr. Lateur. Foto: Rony Heirman
Vier classici op een rij: Patrick De Rynck, Luc Devoldere, Paul Claes en Patrick Lateur. Foto: Rony Heirman
Vier classici op een rij: Patrick De Rynck, Luc Devoldere, Paul Claes en Patrick Lateur. Foto: Rony Heirman