Patrick Lateur (°1949, Beveren-Leie) publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is lid van het Guido Gezellegenootschap en erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Voor zijn Iliasvertaling ontving hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren – Vertalingen en voor zijn Odysseevertaling de Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond in 2017.